Universitetsdirektør Kåre Rommetveit takker av etter 17 år

Publisert:28. september 2006Oppdatert:28. september 2006, 15:19

Universitetsdirektør Kåre Rommetveit har orientert styret ved UiB om at han ønsker å gå av som direktør for å ta fatt på andre arbeidsoppgaver ved universitetet. Rommetveit går av når ny direktør er på plass.

Nyheten om Rommetveits avgang som universitetsdirektør ble gjort kjent  i en pressemelding i dag. Rektor Sigmund Grønmo har samtidig informert om dette på UiBs styrerseminar på Voss. 

Kåre Rommetveit tiltrådte som direktør ved UiB i 1990.

- Etter 17 år i en spennende og utfordrende stilling ønsker jeg nå å konsentrere meg mer om andre viktige oppgaver ved UiB, sier Rommetveit i pressmeldingen.

Rektor og styreleder Sigmund Grønmo beklager Rommetveits ønske om avgang, men ser frem til at UiB kan dra nytte av Rommetveits kompetanse også etter at han går av som universitetsdirektør, bl.a. i tilknytning til kapitalforvaltningen i universitetets fond.

- Kåre Rommetveit har som en dyktig og markant universitetsdirektør gjort en betydelig innsats for UiB gjennom en årrekke. For oss i rektoratet har Rommetveits kompetanse og erfaring vært meget nyttig. Jeg er glad for at UiB kan dra nytte av Rommetveits kompetanse også etter at han går av som direktør, sier Grønmo, som opplyser at universitetsstyret så snart som mulig vil starte prosessen med å finne en ny universitetsdirektør.

Kåre Rommetveit fremhever at tiden som direktør har vært spennende, utfordrende og variert.

- Samarbeidet med mange gode kolleger innen forskermiljøene så vel som innen administrasjonen har gitt inspirasjon og glede i alle år. UiB som forsknings- og udanningsinstitusjon befinner seg i en spennende og kreativ fase med mange utfordringer. Det jeg særlig har opplevd som verdifullt er denne organisasjonens brede kontaktflate både nasjonalt, internasjonalt og ikke minst i forhold til lokale og regionale samarbeidspartnere, sier Rommetveit i pressemeldingen.

På Høyden vil følge opp med en sak i løpet av dagen. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed