Vil ta ansvar for Ibsen-materialet

Publisert:3. november 2005Oppdatert:3. november 2005, 15:56

I dag åpnet Universitetsbiblioteket sine nye lokaler for Spesialsamlingene. Her er forholdene ultimate for å ivareta universitetets mange kulturskatter. Denne uken skal det drøftes om ikke denne enheten også bør ta hånd om digitaliseringen av Ibsen-materialet, som nå er en del av Teaterarkivet.

I forrige uke kom det frem at digitaliseringen av den unike Ibsen-samlingen som består av en stor mengde regibøker, sceneskisser og brev som Henrik Ibsen skrev da han jobbet ved Teateret i Bergen, ikke er tilstrekkelig finansiert. Materialet, som opprinnelig tilhører Universitetsbiblioteket (UB), ble deponert til Teaterarkivet ved HF-fakultetet i 1976. Til kulturnytt i NRK beklaget førsteamanuensis Tor B. Trolie seg over at det ikke fantes nok midler til å gjøre samlingen tilgjengelig for forskningsmiljøer og allmennheten.

Rektor Sigmund Grønmo forsikrer nå at universitetet vil ta hånd om denne saken og se på hvordan det er mest hensiktsmessig å forvalte materialet.

– Vi vil ha et møte denne uken hvor vi sammen med Teaterarkivet, Universitetsbiblioteket og andre aktører vil drøfte en fremdriftsplan, sier Grønmo, som bekrefter at det kan være aktuelt å legge ansvaret for digitaliseringen av materialet til UB.

Satsing på digitalisering

Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket har lenge arbeidet for å få nye lokaler som kan sikre de mange kulturhistoriske godbitene som universitetet sitter på. Her finner man blant annet en stor samling av bøker, diplomer, middelaldermanuskript, kart og verdifulle kunstnerbrev. Nylig fikk biblioteket for eksempel fire kasser med brev etter Olav H. Hauge, og her er også om lag 300 brev fra Ole Bull.

I UiBs nye strategiplan blir det blant annet lagt vekt på at digitaliseringsarbeidet ved biblioteket skal styrkes, og det pågår i dag flere prosjekter som omfatter både tekst og bilder.

– Vi har ikke fått noen henvendelser fra Teaterarkivet om Ibsen-materialet, men vi er mer enn villig til å gå inn i en dialog om hva som er den beste løsningen, sier direktør for UB, Kari Garnes, som understreker at det ikke er noen konflikt mellom UB og Teaterarkivet.


Må settes inn i faglig sammenheng

Førsteamanuensis Tor B. Trolie ved Seksjon for teatervitenskap understreker imidlertid overfor På Høyden at denne saken ikke bare gjelder digitaliseringen av materialet, selv om det også her trengs midler. Det han etterlyser først og fremst er finansiering av faglig virksomhet knyttet til materialet, noe som ikke har kommet tydelig frem i medias dekning av saken.

– Vi er opptatt av at dette materialet settes inn i en faglig sammenheng, og vi er redd for dette behovet blir ytterligere neglisjert dersom materialet skal ligge under spesialsamlingene på UB, sier Trolie, men legger til at han selvfølgelig vil diskutere saken med universitetsledelsen og UB denne uken.

Rektor Sigmund Grønmo understreker på sin side at man nå først og fremst må prioritere å få materialet best mulig tilgjengelig, og at man må komme tilbake til behovet for finansiering av faglig virksomhet på et senere tidspunkt.

– Dette er et viktig anliggende, ikke bare for forskningsmiljøene, men for hele nasjonen, så her må vi handle raskt. Vi vil også ta kontakt med Bergen Kommune og Kulturdepartementet om denne saken, sier Grønmo.

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed