Algoritmeeksperter til Bergen

Publisert:14. september 2004Oppdatert:14. september 2004, 08:20

Mandag kommer mange av verdens fremste algoritmikere til Bergen for å delta på konferansen ALGO 2004.

ALGO 2004 er kort for algoritmer og symposiet som holdes i Bergen er den største innenfor algoritmer i Europa. Nåløyet for å delta på symposiet har vært trangt, bare tretti prosent av innsendte paper er godkjent i hovedkonferansen ”ESA 2004 – 12th Annual European Symposium on Algorithms”.

De 250 deltakerne kommer fra mange land i og utenfor Europa, deriblant USA, Canada og Japan. Egentlig skal disse forskerne delta på fem ulike konferanser, ALGO er paraplybetegnelsen for hele symposiet. De øvrige konferansene omhandler blant annet algoritmer i bioinformatikk (WABI), og noe så prosaisk som algoritmiske metoder for optimalisering av jernbanedrift.

Inge Jonassen, fra Institutt for informatikk, UiB, sitter i programkomiteen for WABI, mens Fedor Fomin, fra samme institutt, som nylig ble utnevnt til en av Norges yngre fremragende forskere (YFF), sitter i programkomiteen for ESA-konferansen. Fomin er også medkoordinator for ALGO 2004.

Googles avanserte algoritmer

Algoritmer er kompliserte oppskrifter for å løse problemer på datamaskin. Et kjent algoritmeproblem er overgangen til år 2000-problemet. Andre typer problem kan for eksempel være hvordan dataprogrammer skal sortere informasjon man får ved søk på Internett. Hvordan klarer maskinen å finne de beste treffene?

Monika Henzinger fra den kjente Google-søkemotoren er invitert for å snakke om Googles avanserte søkealgoritmer. Uten å tenke over det forholder vi oss hele tiden indirekte til algoritmer, altså avanserte løsninger som gjør det mulig for oss å finne fram raskt på Internett, eller hindrer tog i å kollidere med hverandre.


Sterk gruppe

Hovedkoordinator for konferansen, Pinar Heggernes, ved algoritmegruppen, Institutt for informatikk, er svært fornøyd med at algoritmesymposiet skal holdes i Bergen.

- Det er en anerkjennelse av at vi har en sterk gruppe på algoritmer i Bergen, sier Heggernes som er i samme forskergruppe som Fedor Fomin. Algoritmegruppen har nylig fått innvilget flere større prosjekter og er til sammen rundt ti ansatte i tillegg til mastergradsstudenter.

Heggernes legger også vekt på at det er noen kvinner som vil bli svært synlige på konferansen.

- Informatikkfaget er svært mannsdominert og derfor har vi lagt vekt på å prøve å få kvinner mer synlige. Eksempelvis er to av de fire inviterte gjesteforeleserne kvinner, sier Heggernes.

På symposiet skal forskerne diskutere mange av de store grunnlagsproblemene innenfor algoritmeforskning.

- Et av de største problemene vi jobber mye med er å løse kompliserte algoritmer på kortest mulig tid, sier Fedor Fomin og Pinar Heggernes.

På Høyden krever at du bekreft e-postadressen din før du kan poste innlegg. Les også våre debattregler

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed