Heder til Haaland

Publisert:23. februar 2001Oppdatert:23. februar 2001, 15:44

Dr. philos. emeritus Arild Haaland fikk fredag en påskjønnelse for sine mange bidrag til utsmykningen ved Universitetet.

Rektor Kirsti Koch Christensen inviterte Haaland til lunsj, der hun takket ham for de gaver han har skjenket UiB. Og for en gangs skyld ble Haaland selv mottaker av en gave.

Det var Utvalg for kunstnerisk utsmykning ved UiB som tok initiativet til å gi Haaland en påskjønnelse. Og rektor fulgte opp med å vise UiBs takknemlighet for hans kunstneriske engasjement.

Kunstverkene

Her er en liten oversikt over de kunstverk Arild Haaland har gitt til Universitetet i Bergen. Den pretenderer ikke å være fullstendig…:

I atriet i HF-bygget: Utkast til Sjøfartsmonumentet i Stavanger, av Arnold Haukeland.

I samme atrium: En familiegruppe i stein, av Bross.

Ved inngangen til HF-kantinen: Skulpturen «En nær venn», av Hugo Wathne.

I HF-kantinen: To applikasjoner av Kari Torsvik; den ene med motiv fra sluttscenen i «Brand», det andre viser Napoleon som vitne til Moskvas brann i 1812. Disse ble gitt med bidrag fra Knut Mykland og Asbjørn Årseth.

I HF-kantinen: Et maleri av Reider Berg, og et av Kari Herteig.

I studentkantinen, Sydneshaugen skole: 1 applikasjon av Kari Torsvik.

I oppgangen, annen etasje, HF-bygget: Maleriet «Arild i hagen», av Karl Erik Harr.

I annen etasje, HF-bygget: Et trykk med Nordahl Grieg, av Roar Bjorg. Haaland organiserte innsamlingen av finansieringen til dette.

I annen etasje, HF-bygget: Et keramikkarbeide med motiv fra øygruppen Træna, av Kristin Eidem.

I tredje etasje, HF-bygget: En totusen år gammel byste av Platon.

I HF-bygget, ved inngangen til Filosofisk institutt: Et maleri av Ørnulf Opdahl.

I HF-bygget, utenfor Filosofisk institutt: Maleriet «Sokrates og Xantippe», av Lauri Grundt.

I HF-bygget, Filosofisk institutt: En stor strengskulptur.

I HF-bygget, seminarrommet, Filosofisk institutt: Et maleri med et par-motiv, av P. Opedal. Samt fire mindre bilder, blant annet av Ingemund Gullvåg.

I HF-bygget, Filosofisk institutt: Bildet «18. mai 1814», av Hetland.

I SV-bygget: En skulptur av Rados Dedic.

I psykologibygget: Skulpturen «Per Ardua ad Astra», av Rados Dedic.

I Olav Ryesvei 11C: Trykket «Honinic Necesse est Mori», av Rados Dedic.

I Botanisk hage: Skulpturen «Leda og svanen», av Per Ung.


Ny gave til nytt bygg

Når Universitetet i Bergen om en tid flytter inn i det gamle BT-bygget, vil det avdekkes en ny gave fra Arild Haaland. Det er en steinbyste som Haaland har ytret ønske om å plassere i foajeen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed