En høyskolelektor er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, oppbevaring og tyveri av flere våpen. 

Assisterande fylkesmann Gunnar Hæreid er ikkje imponert over innsatsen universitetet gjer i trivselsfylket, særleg når han samanliknar med Høgskulen på Vestlandet.

Til sammen 19 forskningsinfrastrukturprosjekter får støtte fra Forskningsrådet, fire til Bergen. 

Siste leserkommentarer

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt fire nye eksterne styremedlemmer ved UiB. 

Debatt

Det er oppsiktsvekkande at nynorsknestoren Grepstad meiner at Språkrådet ikkje kan leve godt utanfor hovudstaden.

Sørøst.

Forskningsrådet har trukket tilbake bevilgningen til kvinnesatsing i Høgskolen i Sørøst-Norge, etter at likestillingnemnda fant programmet diskriminerende. Nå oppretter høgskolen et nytt program, åpent for både kvinner og menn.

Tilliten til Karolinska Institutet falt dramatisk blant svenske borgere. Men blant forskere rundt omkring i verden, ser det ikke ut til at Macchiarini-skandalen har hatt nevneverdig betydning for det vitenskapelige omdømmet.

26 prosent av forskarane i norsk humaniora har ikkje eitt einaste publiseringspoeng. Sjølv om talet på publikasjonar har auka dei siste åra, meiner dei som har evaluert humanioraforskinga at det må bli publisert meir, særleg ved høgskulane. 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil granske universitetenes evne til nyskaping. En UiB-studie viser at innovasjonene stupte med 50 prosent etter at «professorprivilegiet» forsvant i en lovendring. 

Debatt

En gunstig endring kunne være at oppfinnere ved universitetene eier og råder over sine oppfinnelser som i tidligere tider, mens TTO-ene endres til rådgivende og hjelpende organer, mener professor og oppfinner ved NTNU, Bjørn Angelsen.

Chris Pissarides sa han stoler mer på en mannlig stemme, enn en kvinnelig.

Nettavisa Khrono har planar om å bli nasjonal meiningsberande avis for universiteta og høgskulane. Tanken er sådd av HiOA-rektor Curt Rice og Khrono-redaktør Tove Lie.  Då planane blei presenterte for sektoren i dag, fekk dei positive tilbakemeldingar.

Trass i at det store fleirtalet på instituttet har skrive under på at dei ikkje har tillit til ho, takka Hammar ja. No vil ho sjå framover.

Professorene Johan Giertsen og Eirik Holmøyvik skal sitte i lovutvalg som skal se på endringer i valgloven.

En doktorgrad er ikke lenger nødvendigvis en inngangsbillett til karriere i akademia. Ranveig Flatabø driver med nanoteknologi og er blant dem som ser muligheter utenfor campus.

Debatt

På Høyden har hatt flere saker om ansettelser av instituttledere ved Det psykologiske fakultet og debatter og spørsmål som har oppstått i kjølvannet av disse.

Marius Årthun og kollegaane har funne ein samanheng mellom klimaet og temperaturen i havet.

Studentleiar Joanah Mamombe frå Zimbabwe og forskaren Abdo Al-Bahish frå Jemen blei trakasserte og forfylgde i heimlanda sine. No har dei fått ei trygg hamn i Bergen og i Oslo. Denne veka deltok dei på konferansen Academic Refuge på UiO.

UiB stod i fare for å miste Kenneth Hugdahl og hans ERC-prosjekt. Nå har departementet gitt ham tillatelse til å fortsette utover 70-årsgrensen.

Professoren kom seg kanskje ikke fra Cambridge til Trondheim, men han er sikker på at vi må komme oss bort fra jorden

Fakultetsleiinga manglar to instituttleiarar som skal starte i august.

Aldri før har så mange nobelprisvinnere vært samlet til debatt som under Starmusfestivalen. Ingen sa seg uenige i at de har et ansvar for å forklare forskningen sin, men de var uenige om forskning skjer best i store team eller på individnivå.

Debatt

Ståle Pallesen trekker seg fra instituttlederstilling, og kritiserer fakultetsledelsen. 

Både Forskerforbundet og NOKUT er opptatt av at kvalitetsorganet må få beholde sin uavhengige rolle også etter statsrådens omorganisering. Politikere og fagforening er usikre på om Isaksens nye grep vil gi mindre byråkrati.

Debatt

Gunnar Yttri gjer deg kjend med ein av brobyggjarane på Vestlandet. 

Debatt

I debatten om tilsettingsprosesser ved SV-fakultetet er det skapt tvil om hvorvidt Sosiologisk institutt har håndtert sitt arbeid i forhold til disse prosessene korrekt.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få oppdateringer rett til din e-post!

Abonner på På Høyden nyhetsbrev feed

Annet universitetsnytt

Panorama
KRISTIANSUND (Panorama): Med sitatet over ga statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H) i dag sin fulle støtte til å etablere Campus Kristiansund. Han sa...
Khrono
En høyskolelektor på Vestlandet er tiltalt for grov narkotikaforbrytelse, og oppbevaring og tyveri av flere våpen.
Khrono
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus skal bruke 4,4 millioner fra semesteravgiften til solceller på de nye studenthusene i Kringsjå Studentby.
Universitetsavisa
Nettsiden Flightradar24 gir et øyeblikksbilde av flytrafikken i verden. Dette bildet gir grunn til ettertanke. Jeg stiller meg selv spørsmålet: Hvor...
Universitetsavisa
Studenter som kommer fra hjem der foreldrene har høy utdannelse, fullfører oftere studiene enn studenter med foreldre som kun har grunnskole.
Universitetsavisa
Økokrim henlegger siktelsen mot Westerdals Schools of Communication. Skolen har vært mistenkt for å motta urettmessig statstilskudd.
Abonner på Forsidestrøm